Metalura.nl

Geplaatst op
Metalura.nl

Een winderige tuin? Los het op met een windscherm

Een leuke tuin, het liefst eentje op het zuiden of het westen. Dat is een wens die veel mensen hebben bij hun zoektocht naar een nieuwe koopwoning. Heb je deze woning eenmaal gevonden, dan wil je natuurlijk het liefst veelvuldig van je tuin gebruikmaken. Echter heb je op voorhand geen zekerheid over het comfort dat je tuin in werkelijkheid biedt. Veel windinval is een van de dingen die je tuingenot danig kan verstoren. Zeker in de tussenseizoenen en op de wat frissere zomerdagen wil je natuurlijk niet te veel wind in je tuin hebben. Dat geldt ook voor wanneer je bijvoorbeeld de barbecue aansteekt. Een te veel aan wind bemoeilijkt het barbecueën immers flink. Met een glazen windscherm, bijvoorbeeld eentje van tuinspecialist Metalura.nl, los je dit probleem echter grotendeels of zelfs volledig op. Windschermen zijn doorgaans gemaakt van extra gehard glas, zodat ook harde windstoten hierdoor kunnen worden opgevangen.

Metalura.nl

Welke soorten glazen windschermen zijn er?

Als je ervoor kiest glazen windschermen in of rond je tuin te plaatsen, dan heb je grofweg de keuze uit twee soorten. Aan de ene kant zijn er de vaste windschermen. Deze installeer je in de grond van je tuin. Hierbij is het dus de bedoeling dat je deze daadwerkelijk lang laat zitten en structureel gaat gebruiken. Aan de andere kant zijn er ook de mobiele windschermen. Voordeel hieraan is dat je deze kunt plaatsen op de plek waar ze p dat moment nodig zijn. Mobiele schermen worden niet in de grond vastgezet.

Metalura.nl